Nový Občanský zákoník – účinný od 1.1.2014

1.1.2014 | Články (Autor článku Úplné Znění)
 

Předkládáme Vám úplné znění zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, který vstoupil v účinnost dne 1.1.2014.

Tento zákon obsahuje 3081 paragrafů. Případné aktualizace budou průběžně doplňovány.

Obsah:

  • Část první (§1 – 654)- základní zásady, fyzické osoby, právnické osoby, zastoupení, věci a jejich rozdělení, cenné papíry, právní skutečnosti
  • Část druhá (§655 – 975) – rodinné právo, příbuzenství a švagrovství, poručenství a jiné formy péče o dítě
  • Část třetí (§976 – 1720) – věcná práva, držba, vlastnické právo, věcná práva k cizím věcem, dědické právo
  • Část čtvrtá (§1721 – 3014) – závazky
  • Část pátá (§3015 – 3081) – ustanovení společná, přechodná a závěrečná
blog comments powered by Disqus