Trestní právo

Číslo předpisu Aktuální znění Název nazev nazev_dlouhy, url keywords tags
6/2002 Sb.  303/2013 Sb.  soudech a soudcích  soudech a soudcich  6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), 6/2002 Sb., o soudech, soudcich, prisedicich a statni sprave soudu a o zmene nekterych dalsich zakonu (zakon o soudech a soudcich)  soud, senát, samosoudce, soudce, rozsudek, soustava, obvod, sídlo, nejvyšší, vrchní, krajský, okresní, městský, asistent, působnost, vnitřní, organizace, rozvrh, práce, justice, justiční, akademie, přísedící, soud, senat, samosoudce, soudce, rozsudek, soustava, obvod, sidlo, nejvyssi, vrchni, krajsky, okresni, mestsky, asistent, pusobnost, vnitrni, organizace, rozvrh, prace, justice, justicni, akademie, prisedici  ,  
200/1990 Sb.  308/2013 Sb.  o přestupcích  o prestupcich  200/1990 Sb., o přestupcích, 200/1990 Sb., o prestupcich  přestupek, přestupky, prestupek, prestupky  ,  
45/2013 Sb.  45/2013 Sb.  o obětech trestných činů  o obetech trestnych cinu  45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), 45/2013 Sb., o obetech trestnych cinu a o zmene nekterych zakonu (zakon o obetech trestnych cinu)  oběť, trestný, čin, poskytování, peněžitá, pomoc, obet, trestny, cin, poskytovani, penezita, pomoc  ,  
7/2002 Sb.  396/2012 Sb.  o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů  o rizeni ve vecech soudcu, statnich zastupcu a soudnich exekutoru  7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, 7/2002 Sb., o rizeni ve vecech soudcu, statnich zastupcu a soudnich exekutoru  kárný, soud, soudce, státní, zástupce, exekutor, funkce, kárné, řízení, karny, soud, soudce, statni, zastupce, exekutor, funkce, karne, rizeni  ,  
1/2013 Sb.  1/2013 Sb.  o amnestii ze dne 1.ledna 2013  o amnestii ze dne 1.ledna 2013  1/2013 Sb., o amnestii ze dne 1.ledna 2013, 1/2013 Sb., o amnestii ze dne 1.ledna 2013  amnestie, prezident, prominutí, zahlazení, trest, trestní, stíhání, zmírnění, odnětí, svobody, amnestie, prezident, prominuti, zahlazeni, trest, trestni, stihani, zmirneni, odneti, svobody  ,  
40/2009 Sb.  399/2012 Sb.  Trestní zákoník  Trestni zakonik  40/2009 Sb., Trestní zákoník, 40/2009 Sb., Trestni zakonik  trestný, čin, přestupek, odpovědnost, úmysl, nedbalost, příprava, pokus, pachatel, spolupachatel, sankce, trest, příčetnost, dohled, probační, úředník, výjimečný, odnětí, svoboda, výkon, věznice, dozor, ostraha, domácí, obecně, prospěšné, práce, propadnutí, majetek, peněžitý, zákaz, pobyt, vyhoštění, podmíněné, odsouzení, vazba, ochranná, opatření, léčení, detence, zahlazení, organizovaná, skupina, mladiství, násilí, vloupání, ublížení, zdraví, těžká, újma, osoba, blízká, úřední, škoda, vražda, zabití, usmrcení, mučení, neposkytnutí, pomoc, rvačka, loupež, vydírání, pomluva, znásilnění, pohlavní, zneužití, soulož, kuplířství, prostituce, šíření, pornografie, dětská, týrání, únos, krádež, zpronevěra, pojistný, podvod, úvěrový, dotační, lichva, poškození, padělání, pletichy, obecné, ohrožení, nedovolené, ozbrojování, návykové, látky, omamné, psychotropní, jed, toxikomanie, zanedbání, pytláctví, vlastizrada, rozvracení, teroristický, útok, teror, sabotáž, vyzvědačství, úplatek, úplatkářství, podplacení, vzpoura, vězeň, pronásledování, výtržnictví, opilství, beztrestnost, agent, genocidium, genocida, apartheid, trestny, cin, prestupek, odpovednost, umysl, nedbalost, priprava, pokus, pachatel, spolupachatel, sankce, trest, pricetnost, dohled, probacni, urednik, vyjimecny, odneti, svoboda, vykon, veznice, dozor, ostraha, domaci, obecne, prospesne, prace, propadnuti, majetek, penezity, zakaz, pobyt, vyhosteni, podminene, odsouzeni, vazba, ochranna, opatreni, leceni, detence, zahlazeni, organizovana, skupina, mladistvi, nasili, vloupani, ublizeni, zdravi, tezka, ujma, osoba, blizka, uredni, skoda, vrazda, zabiti, usmrceni, muceni, neposkytnuti, pomoc, rvacka, loupez, vydirani, pomluva, znasilneni, pohlavni, zneuziti, souloz, kuplirstvi, prostituce, sireni, pornografie, detska, tyrani, unos, kradez, zpronevera, pojistny, podvod, uverovy, dotacni, lichva, poskozeni, padelani, pletichy, obecne, ohrozeni, nedovolene, ozbrojovani, navykove, latky, omamne, psychotropni, jed, toxikomanie, zanedbani, pytlactvi, vlastizrada, rozvraceni, teroristicky, utok, teror, sabotaz, vyzvedacstvi, uplatek, uplatkarstvi, podplaceni, vzpoura, vezen, pronasledovani, vytrznictvi, opilstvi, beztrestnost, agent, genocidium, genocida, apartheid  ,  
269/1994 Sb.  193/2012 Sb.  o Rejstříku trestů  o Rejstriku trestu  269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, 269/1994 Sb., o Rejstriku trestu  trest, rejtřík, evidence, odsouzení, trest, rejtrik, evidence, odsouzeni  ,  
555/1992 Sb.  375/2011 Sb.  o Vězeňské službě a justiční stráži ČR  o Vezenske sluzbe a justicni strazi CR  555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, 555/1992 Sb., o Vezenske sluzbe a justicni strazi Ceske republiky  Vězeňská služba, justiční stráž, osobní prohlídka, odnětí věci, prchající osoby, pronásledování, pátrání, operativně pátrací prostředky, podpůrné operativně pátrací prostředky, donucovací prostředky, použití střelné zbraně, služební zákroky, Vezenska sluzba, justicni straz, osobni prohlidka, odneti veci, prchajici osoby, pronasledovani, patrani, operativne patraci prostredky, podpurne operativne patraci prostredky, donucovaci prostredky, pouziti strelne zbrane, sluzebni zakroky  ,  
293/1993 Sb.  375/2011 Sb.  o výkonu vazby  o vykonu vazby  293/1993 Sb., o výkonu vazby, 293/1993 Sb., o vykonu vazby  vazba, výkon vazby, obviněný, cela, zmírněný režim, propuštění, kázeňský přestupek, kázeňský trest, vazba, vykon vazby, obvineny, cela, zmirneny rezim, propusteni, kazensky prestupek, kazensky trest  ,  
137/2001 Sb.  348/2011 Sb.  o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením  o zvlastni ochrane svedka a dalsich osob v souvislosti s trestnim rizenim  137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 137/2001 Sb., o zvlastni ochrane svedka a dalsich osob v souvislosti s trestnim rizenim a o zmene zakona c.99/1963 Sb., obcansky soudni rad, ve zneni pozdejsich predpisu  ,   ,  
418/2011 Sb.  418/2011 Sb.  o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim  o trestni odpovednosti pravnickych osob a rizeni proti nim  418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 418/2011 Sb., o trestni odpovednosti pravnickych osob a rizeni proti nim  trestní odpovědnost právnických osob, právnická osoba, trestní odpovědnost, tresty, ochranná opatření, trestni odpovednost pravnickych osob, pravnicka osoba, trestni odpovednost, tresty, ochranna opatreni  ,